Pä marg ba mräm

Pä marg ba mräm

Pä marg ba mräm pāte ba näshäm

Her bame nishi stā ratäli jawābuna

Dā stā yawa nima xabära

Pä zṛä me likda toro xāuro lä bay oṛama

 

Kä warkawey warlä me warkey

Spini pagṛey ra pose zi xunaṛey shuma

Pä plār me bäla jirga oka

Kä dar ey nakṛäm pä ṛumbi chāṛbang ba zona

 

Pä nasiba mame prata wa

Cherta zämā nāzuk badan cherta ghamuna

Pä marg de nämre jānān xog dey

Pä ranz de preozi che poxtane le wärzama

 

Dä mohabbat bārān de oshi

Che läde toro zṛuno yausi nafratuna

Au chāta ba tor chāta ba spin ye

Māta dä zero kätore xkāre mayäna

Pä marg ba mräm