Näwäy mahfil, Näwäy sāqi, Näwi jāmuna ka na

Näway mehfil

Näwäy mahfil, Näwäy sāqi, Näwi jāmuna ka na

Näwi sāzuna ka na

 

Näwäy mayän yuma zä

Näwäy ghamgin yuma zä

Näwi me exe di dildār  pä zṛe dāghuna ka na

 

Näwäy guftār mä zäka

Näwäy singār mä zäka

Näwäy didār näwäy rebar näwäy hāluna ka na

 

Näwäy jānān de zämā

Näwäy armān de zämā

Pä Sanab Gul bānde kawe näwi nāzuna ka na