Xaläk mâta lewaney wâyi خلك ما ته لېونۍ وايی

Xaläk maata lewaney waayi

Tore me cäṇe leshadār me tawizuna
*Xaläk māta lewaney wāyi

Zä dä maste – nä pä hawā dzäm
Dä nāza dā ḍako pä stā dzäm
Dä xyāla kṛäma pä lanḍey zä na xwāluna

Che aträ po-re pä orbal kṛäm
Dä mine or pä mayin bal kṛäm
Pä zṛä ye juṛ shi dä beltun sare dāghuna

Che me pä nim nazar kātäli
Berta pä hāl nä de rā ghali
Nāz au makiz me balawe pä zṛä auruna