Râsha Dilbara (zâlimân me zhaRawi) راشه دلبره ظالمان مې ژړوی

Rasha dilbara

Râsha dilbara zâlimân me zhaRawi

Pa meydân me gaDawi

Lɘka biRe me pa khku dâ gungru bânde

 

2x Dâ zâlimân kawi zulmuna wali udɘ dey nɘn gherɘtuna

Râsha zhwande me nɘn pa ur ke swazawi

Pa meydân me gaDawi

Lɘka biRe me pa khku dâ gungru bânde

 

2x Stɘrge dɘ stɘrgo-o nɘn shɘrmege

Wali dɘ yaw bɘl wine bayegi

Dâ gheratyân kho gheratuna khɘrsawi

Pa meydân me gaDawi

Lɘka biRe me pa khku dâ gungru bânde