Pa dwar’o laso me niwaley sta laman mahbuba

mahbuba-pashto

 

په دوارو لاسو می نیولی ستالمن محبوبا
او په دوارو لاسو محبوبا
به نازچشم تو می بخشم این جهان تازنین
جان جان فدایی چشم مست تو
برای دیدن دو چشمت آسمان نازنین
جان جان فدایی چشم مست تو

منگل می ستاپر لمن کیشود
وطن می تول جان تاته دریریشود
تابیا له لاسه امروکرد کشتن مابوبا
او په دوارو لاسو محبوبا
دو چشم تو چی غزل خان است
نگاهی مست ات چه گریزان است
زچشم من زچشم من تو بخانی غم نهان نازنین
جان جان فدایی چشم مست تو

شراب پخلا کره بس خپگان نور
تور مخ زما کره ستا په چشمانو نور
چی پریشان کرم ستا ددوه ذلفو شکن محبوبا
او په دوارو لاسو محبوبا