Dä näwi kaal sahara

Dä näwi kaal sahara

Dä näwi kāl sahara

2x Mā la ba cä rawṛe salgey…..kä paṇe paṇe zäṛuna – dä näwi kāl sahara
Tā ta pä kum umed xwārä…. kṛäm dä zäṛgey zaxmuna – dä näwi kāl sahara
– dä näwi kāl… sahara

Zä che dä xpäl watan pär har pär har ta
Goräm pä stärgo ke me orbal shi
Zä che har ghuts nazär zaxme ṭäṭär ta
Goräm pä stärgo ke me orbal shi

Nur ba me cumra pä sro wino…. lambawe dä shtuna….
Dä näwi kāl sahara – dä näwi kāl sahara

Cherta ke xor dä ror pä sele pra ta
Cherta ke ror d’auroke xor pä läṭun
Cherta ke plār dä zwe pä mäṛe naskor
Cherta ke lur dä xpäle mor pä läṭun

Tä ba me chā chā pä mäxä…. Dä winu gde xāluna….
Dä näwi kāl sahara – dä näwi kāl sahara