Cherta zä därta yādegäm au kana

Cherta zä därta

Cherta zä därta yādegäm au kana
* Pä zäṛgi de rawaregäm au kana

Dä hijrān pa nā qarara tora shpa ke
Därta store store kegäm au kana

Stā pa zṛä ke xo ba der maxona osi
Cherta zä pa kä zayegäm au kana

Dā yawa xabära spina rata oka
Xpäl Laeq därta xkaregäm au kana