Bo-ye tu khezad hanoz

Bo-ye tu khezad

 

Boye tu khezad hanoz, boye tu az bestaram
Ay labe noshin bemaand, daaghe tu bar paykaram

Zarra-ye be haaselam mehr-e dorokhshaan tu’i

Dar hama zaraat-e jaan mehr-e tu me-parwaram

Az tu hamin arezost chon shabe doshin-e man
Baz shabe digaram, baash shabe digaram