Shpa shwa شپه شوه

Shpa shwa

Shpa shwa nima shpa shwa – khoba wali nä radzi

 

Khalak tsalor para shpa khub kRi

Zä pa gulo wishtaläy zRä takorawoma

 

De shpe dä sta yad kä udä shum

Saba me bya da sta ghamuna pasäwina

 

Dä nemä shpi sandäri khwand kRi

Tsok ba ashuq wi tsok ba rug de malka wina

 

Nasiba bya de stärgi sri di

Maa ta de band muti ke tsä satäli dina