Pä täsh didan bande پهٔ تش دیدن باندې

Pä täsh didan bande

2x Pä täsh didan bande me ro ro mashgholega
2x Zäma khafa kega bala wraz ba raa shum

Da har cha pata pata sta yarana ba kṛäma

Taa la ba raashama zä tsä bahana ba kṛäma

2x Pa intezar ke me dä dzaan sara karega
Zan zä daa tolä dunya khatera maa ogärân

Pake me mäkh aw zulfe bega saba ogärân

2x Pa de sawda me odä ke garâmi khe daw