Mohabbat awal âsâna pa nazar râghe محبت اول آسانه په نظر راغې

Mohabbat awal 2017

 

Mohabbat awal āsāna pɘ nazar rāghe

Pɘ āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe

 

Tan zəhir ensān xəjel tɘr harə syālə shwom

Də eshq kasht che me kāwa dā ye samar rāghe

Pɘ āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe

 

Asheqi ye zə pa hase rang paymāla kļom

Che me wini har saļay  wāye  abtar rāghe

Pɘ āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe

 

Tasawwor ke də shirine naxabɘra wom

Də farhād də teshe wāre me porsa rāghe

Pa āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe

 

(Dilnəshin me sho dé yār də bānu gāno xiyāl

Nā babara me pa zļa wār də xanjar rāghe

Pɘ āxer ke me naseb xun-e jegar rāghe)