Guluna dä warxāṛi گلونه د ورخاړی

Guluna

Guluna dä warxāṛi – dä rang cācke walāṛi
Sahar pa xandā ter kṛi māxām ṭol xafa wi mṛāwi
Guluna dä warxāṛi

2x Zwāni dä yau sahar da – jwandun dä yawe oradze
Bya hum mā na narān di
Che här sahar xandān di
Guluna dä warxāṛi

2x Au zä yau puṭe gham ta – dä läg saat tortam ta
Adam dä uxku num de
Pa guluna puse jāṛi
Guluna dä warxāṛi

2x Cä xkuläy xkuläy xāndäy – rangina di tabān di
Xayäst dä gulistān di
Ghani wärta hamesh heyrān heyrān shāne walāṛi
Guluna dä warxāṛi