Dä sind pa ghâṛa د سند په غاړه

2x Dä sind pa ghaRa – shwa ra pa ghaRa

>   2x Pa naaz ye wuwe – bas de mä zhaaRa

 

Ghamuna laRa khoshhali raghla

Pa maa dä mine pär kali raghla

2x Che rakh-kara shwa – daa haska ghaRa

 

Preshaane zülfi – che ch rakhware shwe

Dä ghamaazano mene spire shwe

2x Khanda khokhega – ghamuna laRa

 

Ra zaredäla – pa mina mina

Anazanina – lä wawre spina

2x Sela ba täl täl – daa sahat ghwaaRa